mariatorget

 

Kersh Hedström
Rekommenderas.

 

Köpt!

 

Beauty

 

”Beauty is part of the objective reality of each being. It is not dependent upon the beholder except to the extent that each beholder perceives beauty according to the particularity of his or her soul and to the extent that his or her soul is beautiful and able to appreciate beauty. We must cultivate our eyes and ears to see and hear beauty, and that can only be done, spiritually speaking, provided the soul has been trained and cultivated and made beautiful through the acquiring of virtue.”
- Seyyed Hossein Nasr

Algeriet 1920

Tezhip

 

 

 

Söndag

 

 

 

”Jag blir  lycklig av tulpaner”
˜  Um Abdallah ˜

Fredag

Mars

˜Adopt the pace of nature: her secret is patience˜

حبيب أحمد بن محمد المحضار

الفاتحة لمشايخ القهوة البُنية ، والسادة العلوية والصوفية ، وكل ولي وولية ، ومن شربها بنيّة

طالما أشكو غَرامي يا نُورَ الوجودْ

 

 

Tadhkiratu al-Awliya

˜

Jag sorgbunden är, men sorgbunden går jag inte från Din port;

Jag lämnar den inte förrän jag blivit sorglös, förhoppningsfull och lycklig.

Från tröskeln av en välgörare som Du, har aldrig någon vänt tillbaka i förtvivlan,

och inte heller jag, ska förtvivlad vända tillbaka.

Av syndens bördor dignar min bristfälliga kropp.

O Gud! Hur gott det vore om min hand Du grep!

Trots att det i mig och i mina gärningar inget finns som anstår Dig,

så finns i Din Mildhet vad som mig behöves.

˜

 

Developed by Netbois Consulting